CurieuzeNeuzen is een citizen-scienceproject waarbij 2.000 Antwerpenaars in hun straat de luchtkwaliteit gemeten hebben.

Het citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen had als doel zo nauwkeurig mogelijk de luchtkwaliteit in Antwerpen in kaart te brengen. Meer dan 2.000 burgers participeerden in dit onderzoek. De gemeten polluent, stikstofdioxide (NO2), is een belangrijke indicator voor vervuiling door verkeer. In mei 2016 installeerden alle deelnemers voor vier weken een meetopstelling aan de straatkant van hun huis. Er werd gebruikgemaakt van Palmes-buisjes, een goedkope, passieve NO2-meetopstelling. Die werden in duplicaat bevestigd aan de buitenkant van een raam, gebruikmakend van een V-vormig reclamebord.

CurieuzeNeuzen was een initiatief van de Ringland Academie in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven.

The measuring kit with instructions.
De meetopstelling gebruikt door de burgerwetenschappers, met het V-vormige reclamebord, de handleiding en twee NO2-meetbuisjes.
Locatie

Antwerpen, België

Meetperiode

Mei 2016

Gemeten polluent

NO2

Wetenschappelijke supervisie

UAntwerpen – Universiteit Antwerpen

VUB – Vrije Universiteit Brussel

HIVA – Katholieke Universiteit Leuven

Deelnemers
10

ziekenhuizen

15

organisaties

35

parken en bruggen

51

scholen

55

bedrijven

1840

gezinnen

Sponsors

Dit citizen-scienceproject werd mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van: