Projectverloop citizen science

Ontwikkeling

September – December 2015

Studiefase

Ringland Academie logo

Oproep om vrijwilligers te vinden om de academische vleugel van Ringland te verstevigen.
Ringland is een burgervereniging in België die ijvert voor het overkappen van één van de drukste wegen van Europa, de Antwerpse ring, om op die manier een eind te maken aan de lucht- en lawaaivervuiling.

Haalbaarheidsstudie, evaluatie van conceptontwerpen, o.a. met sensoren en datacommunicatie.

Beslissing om verder te gaan voor Palmes diffusiebuisjes op grote schaal.

Januari – April 2016

Ontwikkeling

Uitbouwen van de IT-infrastructuur, design van de handleiding en de rest van de kit, de logistiek, calibratie, spreiding…

Rollout

1 April 2016

Oproep naar deelnemers

1000

locations

Oproep om 1000 burgerwetenschappers te vinden, voor deelname als citizen scientist.
Lancering via Facebook en Twitter, die werd opgepikt door lokale en regionale media.

Persconferentie.

6 April 2016

Uitbreiding naar 2000 deelnemers

2400

applicants

Wegens overweldigende interesse valt de beslissing om 2000 meetpunten te voorzien, na overleg met de leverancier van de Palmes buisjes.

15 April 2016

Selectie van citizen scientists

2000

locations

Deelnemers werden geselecteerd aan de hand van de vooraf gedefinieerde zone rond de Ring. Spreiding werd geoptimaliseerd, blinde vlekken werden opgevuld.

Het experiment zelf

24-30 April 2016

Verdeling

Distribution of science experiment kit

De afhaalmomenten van de Curieuzeneuzenkit werden gespreid over verschillende dagen.

30 April to 28 May 2016

Meetperiode

Deelnemers ontvingen een wekelijkse e-mailbevraging, waar gepolst werd naar de motivatie, betrokkenheid, de exacte positie van de buisjes, enz.
En helpdesk was beschikbaar voor problemen.
De deelnemers hadden een tiental informatieve postkaarten om te verdelen in hun directe omgeving.

28 – 29 May 2016

Terugbrengen van de buisjes

Returing the window signs

Teruggave van de buisjes voor gekoelde bewaring en transport naar het labo. Het raambord werd teruggenomen voor recyclage.

Verwerking en resultaten

25 Juni 2016

Eerste resultaten

Giant map

Ruwe resultaten werden voor het eerst getoond op het Ringlandfestival, op een reuzenkaart van 4 x 4 meter.

Juni – Oktober 2016

Dataverwerking

data processing

Dataverwerking en schrijven van wetenschappelijke rapporten.

28 Oktober 2016

Eindpresentatie

Presentation of project results at De Roma

Voorstelling van de verwerkte resultaten op een vroege zondagochtend in De Roma.

Het vervolg

Vanaf 28 Oktober 2016

Raamaffiche met resultaten

Deelnemers ontvingen een poster met sticker, zodat ze de resultaten kenbaar konden maken op de plek waar gemeten werd.

Vanaf 28 Oktober 2016

Rondreizende kaarten

Er zijn zeven kleinere stevige kaarten beschikbaar om een presentatie te geven aan je buurt of district.

Contacteer ons als je één van de kaarten wil gebruiken.

Download PDFs van de kaarten op de resultatenpagina.

26 Oktober 2016

Recyclage

Recycling

Bijna één ton polypropyleen gebruikten we voor de makelaarsborden. Gelukkig recycleert Eco-oh! de vijf palletten tot langlevende meubelen.