Eerste resultaten op kaart

De interesse voor de voorstelling van de eerste resultaten van CurieuzeNeuzen op het Ringlandfestival was bijzonder groot. Op deze website kan je de kaart opnieuw raadplegen.

Wat toont de kaart?

De kaart toont de gemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) voor de maand mei 2016 zoals ze gemeten werd met de twee meetbuisjes. Het is dus de meetwaarde op de hoogte waarop de meetborden hingen, dus niet op straatniveau. Omdat het voorlopige data zijn, worden de NO2-concentraties uitgedrukt op een relatieve schaal van laag naar hoog.

Waarom zijn dit voorlopige data?

We beginnen nu aan een grondige kwaliteitscontrole van de data. Daarbij kunnen de absolute waarden van de concentraties nog wijzigen of kunnen ook datapunten afvallen (bv. omdat er een spin in het buisje zat of een buisje beschadigd was).

Waarom tonen we deze voorlopige data?

Omdat we onze burgeronderzoekers willen betrekken bij de kwaliteitscontrole om zo tot een betere dataset te komen. Indien (1) je meetbord op het gelijkvloers of de eerste verdieping hing en (2) je punt toch sterk afwijkt van een ander meetpunt in je straat (meer dan één kleurveld verschil met de andere punten in je straat), laat het ons dan weten via info@curieuzeneuzen.org. Mocht je ook een mogelijke verklaring hebben voor de afwijking, geef dat dan mee. Indien je meetwaarde afwijkt, maar het meetbord hing gewoon op de tweede verdieping of hoger, dan hoef je niets te laten weten.

Wat zeggen de voorlopige data?

Hoewel er al duidelijke patronen zichtbaar zijn, vragen we om voorzichtig te zijn met de interpretatie en vergelijking van de datapunten. Het gaat immers om voorlopige data voor één welbepaalde maand. Bovendien is de luchtkwaliteit sterk afhankelijk van de hoogte en hingen de meetborden op verschillende hoogte (van gelijkvloers tot hogere verdiepingen), wat een directe vergelijking tussen meetpunten niet mogelijk maakt.

Infomoment op 23 oktober in De Roma

We kregen al veel vragen over de meetresultaten en de interpretatie ervan. Voor de antwoorden daarop vragen we nog even geduld – de data zijn immers ook nieuw voor ons. In de zomermaanden werken we hard aan de kwaliteitscontrole en de detailanalyse van de data. Op zondagvoormiddag 23 oktober presenteren we in De Roma de resultaten aan onze burgeronderzoekers. Daarbij krijgt iedereen zijn eigen meetresultaat, en worden de resultaten in perspectief geplaatst (bv. waarom zijn de concentraties in sommige straten hoger of lager dan in andere?). Er zal ook mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.