Verkeer weegt op luchtkwaliteit in Antwerpen

Op het Ringlandfestival zijn de eerste resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen bekendgemaakt. Tijdens de maand mei hebben 2.000 burgers vier weken lang de concentraties stikstofdioxide en fijnstof in hun straat gemeten door een meetbord aan hun raam te hangen.

Groene en rode straten
De meetpunten waren goed verspreid over de stad. Er werden duidelijke verschillen opgetekend tussen straten. De verkeersvrije zone van het Groen Kwartier op de site van het voormalige militair hospitaal bijvoorbeeld scoorde goed, terwijl straten met veel sluipverkeer, zoals de Borsbeekstraat in Borgerhout, een rode score vertoonden. Buiten de Singel (bv. Linkeroever, Hoboken) waren de resultaten beduidend beter dan in de kernstad.
‘De eerste resultaten tonen aan dat het verkeer in Antwerpen een grote invloed heeft op de lokale luchtkwaliteit’, zegt professor Filip Meysman, die het project begeleidde vanuit de VUB. ‘Verkeersluwe zones scoren goed, sluipverkeerstraten scoren slecht.’
De data worden de komende maanden verder geanalyseerd. Op zondag 23 oktober wordt die detailanalyse in De Roma voorgesteld aan de deelnemers van het citizen-scienceproject. Op het Ringlandfestival krijgen ze al een eerste indruk. Een reuzegrote kaart toont de resultaten van alle meetpunten.

Antwerpenaars zeer bezorgd
Er was bij de Antwerpenaars grote interesse voor het luchtkwaliteitsonderzoek. Het aanvankelijk voorziene aantal meetpunten werd verdubbeld tot 2.000, en nog eens bijna 1.000 kandidaten moesten worden geweigerd. De burgeronderzoekers kwamen uit alle lagen van de bevolking. Ze waren ook enorm gemotiveerd: 98 procent van de buisjes werden na de meting weer ingeleverd.

Bekijk hier het VRT-verslag. Duiding bij de kaart volgt op 23 oktober in De Roma.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.